top of page

MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.

Lékař

1982 - 1988

1988 - 2003

2003 - současnost

Studium na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Obor: Všeobecné lékařství; titul MUDr.

I. Kardio-angiologická klinika, FN u Svaté Anny, Brno

Lékař

II. Interní klinika, FN u Svaté Anny, Brno

Odborný asistent

Odbornost

1991

1995

2001

2004

2013

I. atestace z oboru vnitřní lékařství, I. stupeň

II. atestace z oboru vnitřní lékařství, II. stupeň

Titul Evropský odborník pro hypertenzi

Doktorská práce ve vnitřním lékařství; titul Ph.D.

III. atestace z oboru všeobecné praktické lékařství

Medicínský výzkum, publikace

Výzkum ve vnitřním lékařství v oblasti hypertenze, diabetu, dyslipidémie a metabolického syndromu

- autor 103 vědeckých publikací, 341 přednášek

- spoluřešitel 3 grantových projektů

MUDr. Petra Řiháčková, MBA

Lékař

1983 - 1989

1994 - 2000

2000 - 2015

2015 - 2017

2018 - 2019

2019 - současnost

Studium na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Obor: Všeobecné lékařství; titul MUDr.

Interní hemato-onkologická klinika FN Brno-Bohunice

Lékař

Farmaceutický sektor, projekty v oblasti časného záchytu chorob, preventivní onkologie a onkologické péče

Manažer

Farmakologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Odborný pracovník, výuka farmakologie

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Odborný pracovník, screeningové programy

Praktický lékař

Odbornost

1996

1999

2009

2010

 

2017

I. atestace z oboru vnitřní lékařství

II. atestace z oboru hematologie a krevní transfuze

Disertační práce - Komunikační strategie onkologické prevence pro ČOS

Titul Master of Business Administration, Nottingham Trent University

Specializační příprava pro atestaci z oboru všeobecné lékařství

Medicínský výzkum, publikace

1994 - 1998

IL-6 u akutních myeloidních leukémií, paliativní a podpůrná péče v hematoonkologii, skeletální komplikace v uroonkologii

2009

autor knihy Osudové příznaky pro laickou veřejnost o potřebě onkologické prevence

istockphoto-1218490893-612x612.jpg

Koho dalšího můžete u nás potkat? :)

bottom of page